รวมเรือเฟอร์รี่ลมพระยาข้ามฝากไปเกาะต่างๆทั่วไทย - Ticket2Attraction
Lomprayah Ferry to islands in Thailand - Ticket2Attraction

รวมบัตรเรือเฟอร์รี่เที่ยวเกาะทั่วไทย โดยเรือลมพระยา

 

Ticket2Attraction ได้รวบรวมเส้นทางเรือเฟอร์รี่ของ Lomprayah และ Lomlahkkhirin ข้ามฟากไปเกาะสำคัญทั่วประเทศที่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยว พร้อมบัตรจองล่วงหน้าในราคาพิเศษ

เกาะเต่า

 

 

ท่าเรือหลักบนเกาะเต่า คือ ท่าเรือแม่หาด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทางไปเกาะเต่า

 • ออกจากกรุงเทพฯ
  • รถบัส + เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 06:00 - 14:45 น. / 21:00 - 08:45 น.

 • ออกจากหัวหิน
  • รถบัส + เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 08:45 - 14:45 น. / 23:30 - 08:45 น.

 • ออกจากชุมพร (ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 07:00 - 08:45 น. / 13:00 - 14:15 น.

 • ออกจากสุราษฎร์ธานี
 • ออกจากนครศรีธรรมราช
  • (สนามบิน)
  • รถตู้ + เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 08:30 - 14:15 น. / 11:45 - 17:00 น.

 • ออกจากกระบี่ 
  • รถบัส + เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 08:00 - 14:15 น. / 11:00 - 17:00 น.

  • รถบัส + เรือสปีดโบ๊ท
  • 09:30 - 16:00 น.

 • ออกจากเกาะพีพี
  • เรือเฟอร์รี่ + รถตู้ + รถบัส + เรือสปีดโบ๊ท
  • 09:00 - 17:00 น.

 • ออกจาภูเก็ต
  • รถบัส + เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 09:00 - 17:00 น.

 • ออกจากเกาะพะงัน
 • ออกจากเกาะสมุย
  • ท่าเรือหน้าทอน
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 12:15 -14:15 น. / 15:30 - 17:00 น.

  • ท่าเรือแม่น้ำ
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 08:00 - 09:30 น. / 12:30 - 14:15 น.

  • ท่าเรือพระลาน
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 08:00 - 09:30 น. / 12:30 - 14:15 น.

  • ท่าเรือพระลาน
  • เรือสปีดโบ๊ท
  • 14:30 - 16:30 น.

  • ท่าเรือบางรักษ์
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 12:00 - 14:15 น. / 14:30- - 17:00 น.

เกาะพะงัน 

 

 

ท่าเรือหลักบนเกาะพะงัน คือ ท่าเรือท้องศาลา

 • ออกจากกรุงเทพฯ
  • รถบัส + เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 06:00 - 16:10 น. / 21:00 - 10:30 น.

 • ออกจากหัวหิน
  • รถบัส + เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 08:45 - 16:10 น. / 23:30 - 10:30 น.

 • ออกจากชุมพร (ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 07:00 - 10:30 น. / 13:00 - 16:10 น.

 • ออกจากสุราษฎร์ธานี
 • ออกจากนครศรีธรรมราช
  • สนามบิน
  • รถตู้ + เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 08:30 - 12:45 น. / 11:45 - 16:00 น.

 • ออกจากกระบี่ 
  • รถบัส + เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 08:00 - 12:45 น. / 11:00 - 16:00 น.

  • รถบัส + เรือสปีดโบ๊ท
  • 09:00 - 14:50 น.

 • ออกจากเกาะพีพี
  • เรือเฟอร์รี่ + รถตู้ + รถบัส + เรือสปีดโบ๊ท
  • 09:00 - 16:00 น.

 • ออกจาภูเก็ต
  • รถบัส + เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 09:00 - 16:00 น.

 • ออกจากเกาะเต่า
 • ออกจากเกาะสมุย
  • ไปท่าเรือหน้าทอน
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 12:15 -14:15 น. / 15:30 - 17:00 น.

  • ไปท่าเรือแม่น้ำ
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 08:00 - 08:30 น. / 12:30 - 13:00 น. / 16:30 - 17:00 น.

  • ไปท่าเรือพระลาน
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 08:00 - 08:30 น. / 12:30 - 13:00 น. / 16:30 - 17:00 น.

  • ไปท่าเรือพระลาน
  • เรือสปีดโบ๊ท
  • 14:30 - 14:50 น.

  • ไปท่าเรือบางรักษ์
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 12:00 - 12:30 น. / 14:30 - 15:00 น.

  • ไปท่าเรือบางรักษ์
  • เรือสปีดโบ๊ท
  • 12:00 - 12:30 น. / 14:30 - 15:00 น.

 

เกาะสมุย

 

 

 

ท่าเรือหลักบนเกาะสมุย คือ ท่าเรือหน้าทอน ท่าเรือบางรักษ์ และท่าเรือแม่น้ำ (หน้าพระลาน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทางไปเกาะสมุย

 • ออกจากกรุงเทพฯ 
  • ไปท่าเรือพระลาน
  • รถบัส + เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 06:00 - 16:10 น. / 21:00 - 11:30 น.

  • ไปท่าเรือแม่น้ำ
  • รถบัส + เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 06:00 - 16:10 น. / 21:00 - 11:30 น.

 • ออกจากหัวหิน
  • ไปท่าเรือพระลาน
  • รถบัส + เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 08:45 - 16:30 น. / 23:30 - 11:30 น.

 • ออกจากชุมพร (ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
  • ไปท่าเรือพระลาน
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 07:00 - 11:30 น. / 13:00 - 16:30 น.

  • ไปท่าเรือแม่น้ำ
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 07:00 - 11:30 น. / 13:00 - 17:00 น.

 • ออกจากสุราษฎร์ธานี
  • ตัวเมือง - ท่าเรือหน้าทอน
  • รถตู้ + เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 10:00 - 14:15 น. / 13:00 - 17:00 น.

  • สถานีรถไฟ - ท่าเรือหน้าทอน
  • รถตู้ + เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 09:30 - 11:45 น.

  • สถานีรถไฟ - ท่าเรือหน้าพระลาน
  • รถตู้ + เรือสปีดโบ๊ท
  • 11:00 - 14:00 น.

  • สถานีรถไฟ - ท่าเรือแม่น้ำ
  • รถตู้ + เรือสปีดโบ๊ท
  • 11:00 - 14:00 น.

  • สนามบิน - ท่าเรือหน้าทอน
  • รถตู้ + เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 09:30 - 14:45 น. / 12:30 - 15:15 น.

  • สนามบิน - ท่าเรือพระลาน
  • รถตู้ + เรือสปีดโบ๊ท
  • 11:00 - 14:00 น.

  • สนามบิน - ท่าเรือแม่น้ำ
  • รถตู้ + เรือสปีดโบ๊ท
  • 11:00 - 14:00 น.

  • ท่าเรือลมพระยาตาปี - ท่าเรือพระลาน
  • เรือสปีดโบ๊ท
  • 12:00 - 14:00 น.

  • ท่าเรือลมพระยาตาปี - ท่าเรือแม่น้ำ
  • เรือสปีดโบ๊ท
  • 12:00 - 14:00 น.

  • ท่าเรือดอนสัก - ท่าเรือหน้าทอน
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 11:00 - 11:45 น. / 14:30 - 15:15 น.

 • ออกจากนครศรีธรรมราช
  • สนามบิน - ไปท่าเรือหน้าทอน
  • รถตู้ + เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 08:30 - 11:45 น. / 11:45 - 15:15 น.

 • ออกจากกระบี่ 
  • ท่าเรือหน้าทอน
  • รถบัส + เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 08:00 - 11:45 น. / 11:00 - 15:15 น.

  • ท่าเรือพระลาน
  • รถบัส + เรือสปีดโบ๊ท
  • 09:30 - 14:00 น.

 • ออกจากเกาะพีพี
  • ไปท่าเรือหน้าทอน
  • เรือเฟอร์รี่ + รถตู้ + รถบัส + เรือสปีดโบ๊ท
  • 09:00 - 15:15 น.

 • ออกจาภูเก็ต
  • ไปท่าเรือหน้าทอน
  • รถบัส + เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 09:00 - 15:15 น.

 • ออกจากเกาะเต่า
  • ไปท่าเรือพระลาน
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 09:30 - 11:30 น.

  • ไปท่าเรือแม่น้ำ
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 09:30 - 11:20 น. / 15:00 - 16:30 น.

  • ไปท่าเรือพระลาน
  • เรือสปีดโบ๊ท
  • 07:00 - 08:30 น.

  • ไปเรือแม่น้ำ
  • เรือสปีดโบ๊ท
  • 07:00 - 08:30 น.

 • ออกจากเกาะพะงัน
  • ไปท่าเรือหน้าทอน
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 08:00 - 08:30 น. / 11:00 - 11:30 น.

  • ท่าเรือแม่น้ำ
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 11:00 - 11:30 น. / 12:30 - 13:00 น. / 16.30 - 17:00 น.

  • ท่าเรือพระลาน
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 11:00 - 11:30 น. / 12:30 - 13:00 น. / 16.30 - 17:00 น.

  • ท่าเรือบางรักษ์
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน
  • 15:30 - 16:00 น.

  • ท่าเรือพระลาน
  • เรือสปีดโบ๊ท
  • 08:00 - 08:30 น.

  • ท่าเรือแม่น้ำ
  • เรือสปีดโบ๊ท
  • 08:00 - 08:30 น.

  • ท่าเรือบางรักษ์
  • เรือสปีดโบ๊ท
  • 15:30 - 16:00 น.

เกาะพีพี

 

 

ท่าเรือหลักบนเกาะพีพี คือ ท่าเรือต้นไทร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทางไปเกาะพีพ

 • ออกจากเกาะเต่า
  • เรือสปีดโบ๊ท + รถตู้ + เรือเฟอร์รี่
  • 07:00 - 15:30 น.

 • ออกจากเกาะพะงัน 
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน + รถตู้ + เรือเฟอร์รี่
  • 08:00 - 16:30 น.

  • เรือสปีดโบ๊ท + รถตู้ + เรือเฟอร์รี่
  • 08:00 - 15:30 น.

 • ออกจากเกาะสมุย 
  • ท่าเรือหน้าทอน
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน + รถตู้ + เรือเฟอร์รี่
  • 08:30 - 16:30 น.

  • ท่าเรือพระลาน
  • เรือสปีดโบ๊ท + รถตู้ + เรือเฟอร์รี่
  • 08:30 - 15:30 น.

 

 

กระบี่

 

 

 

 • ออกจากเกาะเต่า 
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน + รถบัส
  • 09:30 - 15:30 น.

  • เรือสปีดโบ๊ท + รถบัส
  • 09:30 - 15:30 น.

 • ออกจากเกาะพะงัน 
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน + รถบัส
  • 08:00 - 12:30 น. / 11:00 - 15:30 น.

  • เรือสปีดโบ๊ท + รถบัส
  • 08:00 - 13:00 น.

 • ออกจากเกาะสมุย 
  • ท่าเรือหน้าทอน
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน + รถบัส
  • 08:00 - 12:30 น. / 11:00 - 15:30 น.

  • ท่าเรือพระลาน
  • เรือสปีดโบ๊ท + รถตู้ + เรือเฟอร์รี่
  • 08:00 - 13:00 น.

 

ภูเก็ต

 

 

 • ออกจากเกาะเต่า 
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน + รถบัส
  • 09:30 - 18:30 น.

 • ออกจากเกาะพะงัน 
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน + รถบัส
  • 11:00 - 18:30 น.

 • ออกจากเกาะสมุย
  • ท่าเรือหน้าทอน
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน + รถบัส
  • 11:45 - 18:30 น.

 

เกาะลันตา

  

 • ออกจากเกาะเต่า
  • เรือสปีดโบ๊ท + รถตู้ + เรือเฟอร์รี่
  • 07:00 - 16:30 น.

 • ออกจากเกาะพะงัน
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน + รถตู้ + เรือเฟอร์รี่
  • 08:00 - 16:00 น.

  • เรือสปีดโบ๊ท + รถตู้ + เรือเฟอร์รี่
  • 08:00 - 16:30 น.

 • ออกจากเกาะสมุย
  • ท่าเรือหน้าทอน
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน + รถตู้ + เรือเฟอร์รี่
  • 08:30 - 16:00 น.

  • ท่าเรือพระลาน
  • เรือสปีดโบ๊ท + รถตู้ + เรือเฟอร์รี่
  • 08:30 - 16:30 น.

 

หาดไร่เลย์

 

 

 • ออกจากเกาะเต่า
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน + รถตู้ + รถบัส
  • 09:30 - 18:00 น.

  • เรือสปีดโบ๊ท + รถตู้
  • 07:00 - 14:30 น.

 • ออกจากเกาะพะงัน
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน + รถบัส + รถตู้
  • 08:00 - 14:00 น. / 11:00 - 18:00 น.

  • เรือสปีดโบ๊ท + รถตู้
  • 08:00 - 14:30 น.

 • ออกจากเกาะสมุย
  • ท่าเรือหน้าทอน
  • เรือเฟอร์รี่คาตามารัน + รถบัส + รถตู้
  • 08:30 - 14:00 น. / 11:45 - 18:00 น.

  • ท่าเรือพระลาน
  • เรือสปีดโบ๊ท + รถตู้
  • 08:30 - 14:30 น.

 

เขาสก

 

 

 • ออกจากเกาะเต่า
  • เรือสปีดโบ๊ท + รถตู้
  • 07:00 - 12:30 น.

 • ออกจากเกาะพะงัน
  • เรือสปีดโบ๊ท + รถตู้
  • 08:00 - 12:30 น.

 • ออกจากเกาะสมุย
  • ท่าเรือพระลาน
  • เรือสปีดโบ๊ท + รถตู้
  • 08:30 - 12:30 น.

ตั๋วที่น่าสนใจ