Ticket2Attraction - เงื่อนไขและนโยบาย
Ticket2Attraction - Terms and Conditions

เงื่อนไขและนโยบาย

เงื่อนไขการใช้งาน

 

 

 • Ticket2Attraction เป็นเว็บไซด์ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท โกลบอล คอนเนคเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยว (เลขที่ใบอนุญาต 11/09756) การติดต่อหรือทำธุรกรรมใดๆเกี่ยวกับเว็บไซด์นี้ต้องผ่านบริษัท โกลบอล คอนเนคเตอร์ จำกัด เท่านั้น
 • สินค้าและบริการบนเว็บไซด์ Ticket2Attraction คือ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว บัตรรับประทานอาหาร บริการเช่ารถ เช่าเรือ และแพ็กเกจท่องเที่ยวภายในประเทศให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งบริษัทฯได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องจากผู้ประกอบการโดยตรง หรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ และบางบริการดำเนินการโดยบริษัทฯเอง
 • เราอนุญาตให้ท่านสามารถนำข้อมูลบนเว็บไซด์แห่งนี้ไปใช้งานได้ตามความต้องการของท่าน เว้นแต่การนำข้อมูลของเว็บไซด์แห่งนี้ไปเผยแพร่ในสื่ออื่นๆโดยไม่ได้รับอนุญาต อาทิ เว็บไซต์ หนังสือ และอีบุ๊ค เป็นต้น
 • ทางเราให้อำนาจท่านในการแชร์บทความและข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการใช้งานเว็บไซด์แห่งนี้ อีกทั้งเรายังสนับสนุนให้ท่านกระทำการดังกล่าวเพื่อเป็นการเผยแพร่บทความต่างๆให้กับผู้อื่นได้เยี่ยมชม
 • ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นที่กล่องความคิดเห็นของบทความต่างๆที่เปิดให้แสดงความคิดเห็นอยู่ในเว็บไซด์แห่งนี้ แต่ความคิดเห็นดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับทางดุลยพินิจของบริษัท เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งบรรยากาศที่ดีของเว็บไซด์เป็นสำคัญ และเพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดต่างๆอีกด้วย

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

 • การให้ข้อมูลกับบริษัทถือเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง และหากท่านให้ข้อมูลใดๆย่อมถือว่าท่านยอมรับการติดตามตรวจสอบอันจะเกิดขึ้นได้ในภายหลัง ซึ่งท่านจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซด์แห่งนี้ หมายความว่าท่านได้อนุญาตให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งทางเราจะให้ความคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับที่สุด แต่ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกจารกรรม ซึ่งมิได้เกิดจากความประมาทของทางเรา หรือเกิดสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ทางเราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
 • ทางเราเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสำคัญ เราจึงให้คำมั่นว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเกิดขึ้นจากการเป็นสมาชิกของเว็บไซด์เราจะได้รับความคุ้มไว้เป็นความลับที่สุด โดยจะไม่มีการอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามในทุกกรณี”
 • ทางเราอาจมีการแบ่งปันข้อมูลทางด้านประชากรให้แก่บุคคลที่สาม โดยข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยตัวตน ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอันขาด

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

 • ข้อมูลที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซด์แห่งนี้ บางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง ดังนั้นการนำข้อมูลไปใช้จึงมีความเสี่ยง หากท่านนำข้อมูลใดๆที่ได้เผยแพร่ที่เว็บไซด์แห่งนี้ไปใช้แล้วเกิดความเสียหายขึ้น ทางเราขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมด
 • ข้อความและรูปภาพต่างๆที่ปรากฏบนเว็บไซด์แห่งนี้ อาจเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงในชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทำให้ข้อมูลที่มีอยู่เกิดความผิดพลาดหรือแตกต่างออกไปจากความจริงในปัจจุบัน ซึ่งหากนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ อาจทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ ทางเราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากท่านได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้จริง
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับรองความถูกต้องของข้อความ รูปภาพ ลิงก์ และข้อมูลอื่นๆที่ได้ทำการเผยแพร่บนเว็บไซด์แห่งนี้
 • ทางเราได้เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้เยี่ยมชม ดังนั้นหากความคิดเห็นใดๆ ที่ผู้เยี่ยมชมได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ เข้าข่ายละเมิดกฎหมายของประเทศไทยหรือกฎหมายใดๆ ทางเราขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว

ราคาบัตรและเวาเชอร์

 1. การซื้อและรับเวาเชอร์
 • เมื่อท่านซื้อบัตรจากเว็บไซด์ Ticket2Attraction แล้วท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการซื้อพร้อมเวาเชอร์ หรือท่านสามารถดาวน์โหลดเวาเชอร์ได้จากเว็บไซต์ภายใน 24 ชั่วโมง หรือเร็วกว่านั้นในกรณีเป็นตั๋วที่มีการระบุสามารถซื้อตั๋วและใช้ในวันเดียวกันได้ 
 1. เงื่อนไขของเวาเชอร์
 • เวาเชอร์เป็นเป็นเอกสารสำหรับใช้แลกรับบัตรหรือเข้ารับการใช้บริการได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น บุคคลที่มีชื่อปรากฏในเวาเชอร์ต้องแสดงตัว ณ.จุดจำหน่ายบัตรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการตามวันและเวลาที่กำหนด หากท่านไม่สามารถใช้ในวันและเวลาที่กำหนดได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 • ราคาบัตรบางกิจกรรมที่ขายบนเว็บไซด์ อาจแยกราคาชาวไทยและชาวต่างชาติออกจากกันโดยได้ระบุประเภทบัตรชัดเจน ทางบริษัทจะไม่ความรับผิดชอบหากลูกค้าซื้อบัตรผิดประเภทหรือทางสถานที่ปฏิเสธการให้บริการ
 • ท่านสามารถเปลี่ยนวันที่หรือรอบการเดินทาง หลักจากที่บัตรได้รับการยืนยันได้โดยไม่คิดค่าบริการเพียง 1 ครั้ง โดยท่านสามารถอีเมลติดต่อ [email protected] หรือไลน์ @ticket2attraction ในช่วงเวลาทำการ (ทุกวัน 8:00-21:00 น.) อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนวันเข้าสถานที่ ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันและเวาเชอร์ใหม่ภายใน 24 ชั่วโมง
 • การขอเปลี่ยนวันที่หรือรอบการเดินทางมากกว่า 1 ครั้ง ทางบริษัทจะเก็บค่าบริการ 200 บาทต่อครั้ง
 • การเปลี่ยนแปลงวันที่หรือรอบการเดินทาง อาจต้องมีการตรวจสอบที่ว่างจากผู้ให้บริการในสถานที่นั้นๆก่อน

      3. การยกเลิกเวาเชอร์

 • เวาเชอร์ทุกอันที่ชําระเงินเรียบร้อยแล้วไม่สามารถขอยกเลิกหรือคืนเงินได้
 • กรณียกเว้นที่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้
  • สถานที่ หรือภาครัฐ มีประกาศงดให้บริการในวันนั้น และลูกค้าไม่สามารถเลื่อนวันได้
  • เกิดจากความผิดพลาดของบริษัท
  • กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ลูกค้าไม่สามารถเดินทางมาได้ มีหลักฐานรับรองสาเหตุที่ไม่สามารถเดินทางได้ และแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชม. โดยมีอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งจะหักจากยอดเงินที่ต้องคืน
   • หัก 200 บาทเมื่อยอดไม่เกิน 2,000 บาท
   • หัก 500 บาท เมื่อยอดเงินอยู่ระหว่าง 2,001-5,000 บาท
   • หัก 1,000 บาท เมื่อยอดเงินสูงกว่า 5,001 บาท
 • การคืนเงินจะคืนเงินที่หักค่าธรรมเนียมแล้ว ผ่านช่องทางและบัญชีที่ท่านชําระเงินมาเท่านั้น โดยท่านจะได้รับเงินคืนไม่เกิน 45 วันทำการ
 1. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ราคาบัตรที่ขายในหน้าเว็บไซด์เป็นเงินสกุลบาทไทยเท่านั้น ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และบริษัทไม่มีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีชำระเงินจากธนาคารต่างประเทศซึ่งลูกค้าต้องรับผิดชอบส่วนขออัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหรือค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง
 1. สิทธิ์และความรับผิดชอบ
 • Ticket2Attraction ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตั๋วบนหน้าเว็บไซด์โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
 • Ticket2Attraction ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ และยกเลิกการจองตั๋วเข้าชมสถานที่ หรือการแสดงที่ขัดต่อเงื่อนไขและนโยบายของบริษัท
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากความผิดพลาดในการจองบัตร เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้าเอง
 • บริษัทไม่รับประกันว่าราคาตั๋วบนหน้าเว็บไซด์เป็นราคาที่ดีที่สุดในท้องตลาด

ความช่วยเหลือ

 • หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่อีเมล [email protected] หรือไลน์ @ticket2attraction ได้ทุกวัน เวลา 8:00-21:00 น.
 • ท่านสามารถศึกษาปัญหาเบื้องต้นได้ที่ คำถามที่พบบ่อย

 

เงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต้วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 

ช่องทางชำระเงิน

 

Ticket2Attraction เปิดให้ลุกค้าผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่มีการคิดค่าธรรมนียท

 • ช่องทางพร้อมเพย์ Promtpay (QR code) ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านทางแอปโมบายแบงก์กิ้งต่างๆ เพียงสแกน QR Code ผ่านแเอฟธนาคารประเทศไทย เมื่อชำระเรัยบร้อยระบบทำการส่งใบเสร็จและตั๋วเพื่อเข้าใช้บริการทันที
 • บัตรเครดิต Visa และ Mastercard ผ่านช่องทางรับชำระเงินที่มีความปลอดภัยด้วยเกตเวย์ของ 2C2P 
 • การโอนเงินผ่านธนาคารภายในประเทศไทยเท่านั้น
 • ช่องทาง Paypal ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านช่องทางนี้ได้ทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกของเพย์พัล หรือ อาจจะเป็นบุคคลทั่วไปประสงค์ชำระด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตผ่านทาง Paypal 

 

 Ticket2Attraction terms and conditions

ขั้นตอนการชำระเงินแบบโอนเงินผ่านธนาคาร

โปรดโอนเงินเต็มจำนวนมายัง ธนาคารกสิกรไทย: 0142599619 (บจก. โกลบอล คอนเนคเตอร์)

หลังจากที่ท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงิน

 1. กรุณากดปุ่ม "สั่งซื้อ" ด้านล่างเพื่อทำการสั่งซื้อ
 2. เข้าไปที่ "โปรไฟล์" เพื่อแจ้งการชำระเงิน 
 3. ที่รายการสั่งซื้อของท่าน ให้คลิกที่ปุ่ม "แจ้งการโอนเงิน"
 4. กรอกวันที่และเวลาโอนเงินของท่าน พร้อมแนบใบเสร็จการโอนเงิน