Terms and Conditions|ticket2attraction|Thailand

เงื่อนไขและนโยบาย

เงื่อนไขการใช้งาน

 • เราอนุญาตให้ท่านสามารถนำข้อมูลบนบล็อกแห่งนี้ไปใช้งานได้ตามความต้องการของท่าน เว้นแต่การนำข้อมูลของบล็อกแห่งนี้ไปเผยแพร่ในสื่ออื่นๆ อาทิ เว็บไซต์ หนังสือและอีบุ๊ค เป็นต้น
 • ทางเราให้อำนาจท่านในการแชร์บทความต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการใช้งานบล็อกแห่งนี้ อีกทั้งเรายังสนับสนุนให้ท่านกระทำการดังกล่าว ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเผยแพร่บทความต่างๆ ให้กับผู้อื่นได้เยี่ยมชม
 • ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นที่กล่องความคิดเห็นของบทความต่างๆ ที่เปิดให้แสดงความคิดเห็นอยู่ในบล็อกแห่งนี้ แต่ความคิดเห็นดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับทางเรา ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งบรรยากาศที่ดีของบล็อกเป็นสำคัญ และเพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดต่างๆ อีกด้วย

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

 • การให้ข้อมูลใดๆ ในบล็อกแห่งนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง และหากท่านให้ข้อมูลใดๆ ย่อมถือว่าท่านยอมรับการติดตามตรวจสอบอันจะเกิดขึ้นได้ในภายหลัง ซึ่งท่านจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเกิดขึ้นจากการใช้งานบล็อกแห่งนี้ หมายความว่าท่านได้อนุญาตให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบล็อก ซึ่งทางเราจะให้ความคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับที่สุด แต่ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกจารกรรม ซึ่งมิได้เกิดจากความประมาทของทางเรา หรือเกิดสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ทางเราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
 • ทางเราเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสำคัญ เราจึงให้คำมั่นว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเกิดขึ้นจากการเป็นสมาชิกของบล็อกเราจะได้รับความคุ้มไว้เป็นความลับที่สุด โดยจะไม่มีการอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามในทุกกรณี”
 • ทางเราอาจมีการแบ่งปันข้อมูลทางด้านประชากรให้แก่บุคคลที่สาม โดยข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยตัวตน ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอันขาด

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

 • ข้อมูลใดๆ ที่มีการเผยแพร่บนบล็อกแห่งนี้ บางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง ดังนั้นการนำข้อมูลใดๆ ไปใช้จึงมีความเสี่ยง ดังนั้นหากท่านนำข้อมูลใดๆ ที่ได้เผยแพร่ที่บล็อกแห่งนี้ไปใช้ แล้วเกิดความเสียหายขึ้น ทางเราขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมด
 • ข้อความและรูปภาพต่างๆ ที่ปรากฏบนบล็อกแห่งนี้ อาจเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงในชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งหมายความหมายปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่เกิดความผิดพลาดหรือแตกต่างออกไปจากความจริงในปัจจุบัน ซึ่งหากนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้อาจทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ ทางเราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากท่านได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้จริง
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับรองความถูกต้องของข้อความ รูปภาพ ลิงก์และข้อมูลอื่นๆ ที่ได้ทำการเผยแพร่บนบล็อกแห่งนี้
 • ทางเราได้เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้เยี่ยมชม ดังนั้นหากความคิดเห็นใดๆ ที่ผู้เยี่ยมชมได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ เข้าข่ายละเมิดกฎหมายของประเทศไทยหรือกฎหมายใดๆ ทางเราขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว

ราคาบัตร และ Voucher

 1. การซื้อและรับ Voucher
 • เมื่อท่านซื้อตั๋วจากเว็บไซด์ Ticket2Attraction  แล้วท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการซื้อ พร้อม E-vouchers หรือท่านสามารถดาวโหลด E-voucher ได้จากเว็บไซต์อภายใน 24 ชั่วโมง หรือเร็วกว่านั้นในกรณีเป็นตั๋วที่มีการระบุสามารถซื้อตั๋วและใช้ในวันเดียวกันได้ 
 1. เงื่อนไขของ Vouchers
 • Voucher เป็นบัตรผ่านเข้าชมสถานที่ครั้งเดียว บุคคลที่มีชื่อปรากฏใน Voucher ต้องแสดงตัว ณ.จุดจำหน่ายตั๋วตามวันและเวลาที่กำหนด หากท่านไม่สามารถใช้ในเวลาที่กำหนดได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน
 • ราคาตั๋วสถานที่บางแห่งที่ขายในหน้าเว็บไซด์ เป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น
 • ท่านสามารถเปลี่ยนวันที่/รอบการแสดง/จำนวนคน หลักจากการยืนยันได้ โดยท่านสามารถอีเมลติดต่อ [email protected] ในช่วงเวลาทำการ (จ-ศ 8:30-17:00น.) อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนวันเข้าสถานที่ ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันและ Voucher ใหม่ภายใน 24 ชั่วโมง
 • การเปลี่ยนแปลง Voucher อาจต้องขึ้นอยู่กับที่นั่ง/รอบเวลาที่ว่างจากผู้ให้บริการในสถานที่นั้นๆ

      3. การยกเลิก Voucher

 • ท่านไม่สามารถยกเลิกการจองหรือคืนเงินหลังจากการยืนยันบัตรได้ แต่ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ และวันที่เดินทาง โดยการอีเมลติดต่อ [email protected] ในช่วงเวลาทำการ (จ-ศ 8:30-17:00 น.) อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนวันเข้าสถานที่
 • ถ้าหากสถานที่ท่องเที่ยว หรือการแสดงที่ท่านซื้อไว้มีการยกเลิก ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยด่วนที่สุด แล้วทางบริษัทจะคืนเงินให้เต็มจำนวน (กรณีคืนเงินผ่านบัตรเครดิต จะไม่รวมค่าธรรมเนียม 3.5%)
 1. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ราคาตั๋วที่ขายในหน้าเว็บไซด์เป็นเงินสกุลบาทไทยที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ดังนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ยกเว้นค่าธรรมเนียมจากการโอนเงินต่างธนาคารและอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ
 1. สิทธิ และความรับผิดชอบ
 • Ticket2Attraction ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาตั๋วบนหน้าเว็บไซด์โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
 • Ticket2Attraction ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ และยกเลิกการจองตั๋วเข้าชมสถานที่ หรือการแสดงที่ขัดต่อเงื่อนไขและนโยบายของบริษัท
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากความผิดพลาดในการจองตั๋ว เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้าเอง
 • บริษัทไม่รับประกันว่าราคาตั๋วบนหน้าเว็บไซด์เป็นราคาที่ดีที่สุดในท้องตลาด

ความช่วยเหลือ

 • หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่อีเมล [email protected] ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-17:00 น.
 • ท่านสามารถศึกษาปัญหาเบื้องต้นได้ที่ คำถามที่พบบ่อย

 

เงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต้วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป