รวมเรือเฟอร์รี่ข้ามฝากไปเกาะต่างๆทั่วไทย - Ticket2Attraction
Ferry to islands in Thailand - Ticket2Attraction

รวมบัตรเรือเฟอร์รี่เที่ยวเกาะทั่วไทย

Ticket2Attraction ได้รวบรวมเส้นทางเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปเกาะสำคัญทั่วประเทศที่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยว พร้อมบัตรจองล่วงหน้าในราคาพิเศษ

เกาะพีพี

 

ท่าเรือหลักบนเกาะพีพี คือ ท่าเรือต้นไทร สามารถเดินทางได้จากภูเก็ต และกระบี่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทางไปเกาะพีพี

จากภูเก็ต

ท่าเรือรัษฎา - ท่าเรือต้นไทร

ประเภทการเดินทาง

เรือเฟอร์รี่

เรือสปีดโบ๊ท

ระยะเวลาเดินทาง

2 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

รอบเวลา

08:30 น. / 13:45 น.

08:30 น. / 12:30 น. / 13:30 น.

จองบัตร

บัตรเรือเฟอร์รี่ระหว่างภูเก็ตและเกาะพีพี

บัตรเรือสปีดโบ๊ทระหว่างภูเก็ตและเกาะพีพี

 

ออกจากกระบี่

ท่าเรือคลองจิหลาด - ท่าเรือต้นไทร

ประเภทการเดินทาง

เรือเฟอร์รี่

ระยะเวลาเดินทาง

1 ชั่วโมง 45 นาที

รอบเวลา

15:00 น.

จองบัตร

บัตรเรือเฟอร์รี่ระหว่างกระบี่และเกาะพีพีเกาะเต่า

 

ท่าเรือหลักบนเกาะเต่า คือ ท่าเรือแม่หาด สามารถเดินทางได้จากชุมพร และสุราษฏร์ธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทางไปเกาะเต่า

จากกรุงเทพฯ

ถนนข้าวสาร - ท่าเรือแม่หาด

ประเภทการเดินทาง

รถบัส + เรือเฟอร์รี่

ระยะเวลาเดินทาง

11 ชั่วโมง 45 นาที

รอบเวลา

21:00 น.

จองบัตร

บัตรรถบัส+เรือเฟอร์รี่ระหว่างกรุงเทพและเกาะเต่า

 

จากชุมพร

ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย - ท่าเรือแม่หาด

ประเภทการเดินทาง

เรือเฟอร์รี่

ระยะเวลาเดินทาง

1 ชั่วโมง 45 นาที

รอบเวลา

07:00 น. / 13:00 น.

จองบัตร

บัตรเรือเฟอร์รี่ระหว่างชุมพรและเกาะเต่า

 

จากสุราษฎร์ธานี

สนามบินสุราษฎร์ธานี - ท่าเรือแม่หาด

ประเภทการเดินทาง

รถตู้ + เรือเฟอร์รี่

ระยะเวลาเดินทาง

4 ชั่วโมง 45 นาที

รอบเวลา

09:30 น.

จองบัตร

บัตรรถตู้+เรือเฟอร์รี่ระหว่างสนามบินสุราษฎร์ธานีและเกาะเต่า

 

ท่าเรือดอนสัก แหลมทวด - ท่าเรือแม่หาด

ประเภทการเดินทาง

เรือเฟอร์รี่

ระยะเวลาเดินทาง

1 ชั่วโมง 15 นาที

รอบเวลา

11:00 น. / 14:30 น.

จองบัตร

บัตรเฟอร์รี่ระหว่างสุราษฎร์ธานีและเกาะเต่า

 

จากเกาะสมุย

ท่าเรือแม่น้ำ - ท่าเรือแม่หาด

ประเภทการเดินทาง

เรือเฟอร์รี่

ระยะเวลาเดินทาง

1 ชั่วโมง 15 นาที

รอบเวลา

12:30 น.

จองบัตร

บัตรเรือเฟอร์รี่ระหว่างเกาะสมุยและเกาะเต่า

 

จากเกาะพะงัน

ท่าเรือท้องศาลา - ท่าเรือแม่หาด

ประเภทการเดินทาง

เรือเฟอร์รี่

ระยะเวลาเดินทาง

1 ชั่วโมง 45 นาที

รอบเวลา

13:00 น.

จองบัตร

บัตรเรือเฟอร์รี่ระหว่างเกาะพะงันและเกาะเต่า

 

เกาะพะงัน 

 

ท่าเรือหลักบนเกาะพะงัน คือ ท่าเรือท้องศาลา สามารถเดินทางได้จากชุมพร และสุราษฏร์ธานี

จากกรุงเทพฯ

ถนนข้าวสาร - ท่าเรือท้องศาลา

ประเภทการเดินทาง

รถบัส + เรือเฟอร์รี่

ระยะเวลาเดินทาง

14 ชั่วโมง 45 นาที

รอบเวลา

21:00 น.

จองบัตร

บัตรรถบัส+เรือเฟอร์รี่ระหว่างกรุงเทพและเกาะพะงัน

 

จากชุมพร

ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย - ท่าเรือท้องศาลา

ประเภทการเดินทาง

เรือเฟอร์รี่

ระยะเวลาเดินทาง

3 ชั่วโมง 30 นาที

รอบเวลา

13:00 น.

จองบัตร

บัตรเรือเฟอร์รี่ระหว่างชุมพรและเกาะพะงัน

 

จากสุราษฎร์ธานี

สนามบินสุราษฎร์ธานี - ท่าเรือท้องศาลา

ประเภทการเดินทาง

รถตู้ + เรือเฟอร์รี่

ระยะเวลาเดินทาง

3 ชั่วโมง 15 นาที

รอบเวลา

09:30 น.

จองบัตร

บัตรรถตู้+เรือเฟอร์รี่ระหว่างสนามบินสุราษฎร์ธานีและเกาะพะงัน

 

ท่าเรือดอนสัก แหลมทวด - ท่าเรือท้องศาลา

ประเภทการเดินทาง

เรือเฟอร์รี่

ระยะเวลาเดินทาง

1 ชั่วโมง 45 นาที

รอบเวลา

11:00 น.

จองบัตร

บัตรเฟอร์รี่ระหว่างสุราษฎร์ธานีและเกาะพะงัน

 

จากเกาะสมุย

ท่าเรือแม่น้ำ - ท่าเรือท้องศาลา

ประเภทการเดินทาง

เรือเฟอร์รี่

ระยะเวลาเดินทาง

30 นาที

รอบเวลา

08:00 น. / 12:30 น. / 16:30 น.

จองบัตร

บัตรเรือเฟอร์รี่ระหว่างเกาะสมุยและเกาะพะงัน

 

จากเกาะเต่า

ท่าเรือแม่หาด - ท่าเรือท้องศาลา

ประเภทการเดินทาง

เรือเฟอร์รี่

ระยะเวลาเดินทาง

1 ชั่วโมง 15 นาที

รอบเวลา

09:30 น.

จองบัตร

บัตรเรือเฟอร์รี่ระหว่างเกาะเต่าและเกาะพะงัน

 

เกาะสมุย

 

ท่าเรือหลักบนเกาะสมุย คือ ท่าเรือหน้าทอน และท่าเรือแม่น้ำ (หน้าพระลาน) สามารถเดินทางได้จากชุมพร และสุราษฏร์ธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทางไปเกาะสมุย

จากกรุงเทพฯ

ถนนข้าวสาร - ท่าเรือแม่น้ำ

ประเภทการเดินทาง

รถบัส + เรือเฟอร์รี่

ระยะเวลาเดินทาง

15 ชั่วโมง

รอบเวลา

21:00 น.

จองบัตร

บัตรรถบัส+เรือเฟอร์รี่ระหว่างกรุงเทพและเกาะสมุย

 

จากชุมพร

ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย - ท่าเรือแม่น้ำ

ประเภทการเดินทาง

เรือเฟอร์รี่

ระยะเวลาเดินทาง

4 ชั่วโมง

รอบเวลา

13:00 น.

จองบัตร

บัตรเรือเฟอร์รี่ระหว่างชุมพรและเกาะสมุย

 

จากสุราษฎร์ธานี

สนามบินสุราษฎร์ธานี - ท่าเรือหน้าทอน

ประเภทการเดินทาง

รถตู้ + เรือเฟอร์รี่

ระยะเวลาเดินทาง

2 ชั่วโมง 15 นาที

รอบเวลา

09:30 น.

จองบัตร

บัตรรถตู้+เรือเฟอร์รี่ระหว่างสนามบินสุราษฎร์ธานีและเกาะสมุย

 

ท่าเรือดอนสัก แหลมทวด - ท่าเรือหน้าทอน

ประเภทการเดินทาง

เรือเฟอร์รี่

ระยะเวลาเดินทาง

45 นาที

รอบเวลา

11:00 น.

จองบัตร

บัตรเฟอร์รี่ระหว่างสุราษฎร์ธานีและเกาะสมุย

 

จากเกาะเต่า

ท่าเรือแม่หาด - ท่าเรือแม่น้ำ

ประเภทการเดินทาง

เรือเฟอร์รี่

ระยะเวลาเดินทาง

1 ชั่วโมง 50 นาที

รอบเวลา

09:30 น.

จองบัตร

บัตรเรือเฟอร์รี่ระหว่างเกาะเต่าและเกาะสมุย

 

จากเกาะพะงัน

ท่าเรือท้องศาลา - ท่าเรือแม่น้ำ

ประเภทการเดินทาง

เรือเฟอร์รี่

ระยะเวลาเดินทาง

30 นาที

รอบเวลา

08:00 น. / 12:30 น. / 16:30 น.

จองบัตร

บัตรเรือเฟอร์รี่ระหว่างเกาะพะงันและเกาะสมุย

 

เกาะหลีเป๊ะ

 

ท่าเรือหลักบนเกาะหลีเป๊ะ คือ หาดพัทยาหน้าโรงแรมบันดาหยา สามารถเดินทางได้จากสตูล และหาดใหญ่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ

จากหาดใหญ่

สนามบินหาดใหญ่ - หาดบันดาหยา

ประเภทการเดินทาง

รถตู้ + เรือสปีดโบ๊ท

ระยะเวลาเดินทาง

4 ชั่วโมง

รอบเวลา

09:00 น. / 11:00 น.

จองบัตร

บัตรรถตู้+เรือสปีดโบ๊ทระหว่างสนามบินหาดใหญ่และเกาะหลีเป๊ะ

 

เมืองหาดใหญ่ - หาดบันดาหยา

ประเภทการเดินทาง

รถตู้ + เรือสปีดโบ๊ท

ระยะเวลาเดินทาง

5 ชั่วโมง

รอบเวลา

08:00 น. / 10:00 น.

จองบัตร

บัตรรถตู้+เรือสปีดโบ๊ทระหว่างหาดใหญ่และเกาะหลีเป๊ะ

 

จากสตูล

ท่าเรือปากบารา - หาดบันดาหยา

ประเภทการเดินทาง

เรือสปีดโบ๊ท

ระยะเวลาเดินทาง

1 ชั่วโมง 30 นาที

รอบเวลา

11:30 น. / 13:30 น.

จองบัตร

บัตรเรือสปีดโบ๊ทระหว่างสตูลและเกาะหลีเป๊ะ

 

จากเกาะลังกาวี

Kuah Jetty - หาดบันดาหยา

ประเภทการเดินทาง

เรือเฟอร์รี่

ระยะเวลาเดินทาง

1 ชั่วโมง 30 นาที

รอบเวลา

11:30 น. (เวลาประเทศมาเลเซีย)

จองบัตร

บัตรเรือเรือเฟอร์รี่ระหว่างเกาะลังกาวีและเกาะหลีเป๊ะ

 

เกาะลังกาวี

 

ท่าเรือหลักบนเกาะลังกาวี คือ ท่าเรือ Kuah Jetty สามารถเดินทางได้จากเกาะหลีเป๊ะ

จากเกาะหลีเป๊ะ

หาดบันดาหยา - Kuah Jetty

ประเภทการเดินทาง

เรือเฟอร์รี่

ระยะเวลาเดินทาง

1 ชั่วโมง 30 นาที

รอบเวลา

12:30 น. (เวลาประเทศไทย)

จองบัตร

เรือเฟอร์รี่ระหว่างเกาะหลีเป๊ะและเกาะลังกาวี

 

เกาะกูด

 

ท่าเรือหลักบนเกาะกูด คือ ท่าเรือแหลมศอก สามารถเดินทางได้จากตราด

จากกรุงเทพฯ

ถนนข้าวสาร - เกาะกูด

ประเภทการเดินทาง

รถบัส + เรือเฟอร์รี่

ระยะเวลาเดินทาง

7 ชั่วโมง

รอบเวลา

05:00 น.

จองบัตร

บัตรรถบัส+เรือเฟอร์รี่ระหว่างกรุงเทพและเกาะกูด


จากตราด

ท่าเรือแหลมศอก - เกาะกูด

ประเภทการเดินทาง

เรือเฟอร์รี่

ระยะเวลาเดินทาง

1 ชั่วโมง

รอบเวลา

10:45 น. / 14:20 น.

จองบัตร

บัตรเรือเฟอร์รี่ระหว่างตราดและเกาะกูด

 

เกาะช้าง

 

จากกรุงเทพฯ

ถนนข้าวสาร - เกาะช้าง

ประเภทการเดินทาง

รถบัส + เรือเฟอร์รี่

ระยะเวลาเดินทาง

8 ชั่วโมง

รอบเวลา

05:00 น.

จองบัตร

บัตรรถบัส+เรือเฟอร์รี่ระหว่างกรุงเทพและเกาะช้าง

 

ตั๋วที่น่าสนใจ