Payment Method

ช่องทางชำระเงิน

Ticket2Attraction เปิดให้ลุกค้าผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย

  • บัตรเครดิต Visa และ Mastercard ผ่านช่องทางรับชำระเงินที่มีความปลอดภัยด้วยเกตเวย์ของ 2C2P 
  • การโอนเงินผ่านธนาคารภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยบริษัทไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมจากลูกค้า

 

Ticket 2 Attraction pay by visa Ticket 2 Attraction pay by master card Ticket 2 Attraction pay by paypal Ticket 2 Attraction pay by transfer

ขั้นตอนการชำระเงินแบบโอนเงินผ่านธนาคาร

โปรดโอนเงินเต็มจำนวนมายัง ธนาคารกสิกรไทย: 014-2-59961-9 (บจก. โกลบอล คอนเนคเตอร์)

หลังจากที่ท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เข้าไปที่ Profile เมนู
  2. เปิด "ประวัติการจอง"
  3. ที่รายการสั่งซื้อของท่าน ให้คลิกที่ปุ่ม "แจ้งการโอนเงิน"
  4. กรอกวันที่และเวลาโอนเงินของท่าน พร้อมแนบใบเสร็จการโอนเงิน
  5. หลังจากทางเราได้รับการยืนยันการจ่ายเงินแล้ว ทางเราจะทำการตรวจสอบและส่งตั๋วให้ทางอีเมลของท่านภายใน 1 ชม. ในเวลาทำการ (นอกเวลาทำการท่านจะได้รับบัตรในเช้าวันถัดไป)