Payment Method

ช่องทางชำระเงิน

Ticket2thailand.com เปิดให้ลุกค้าผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทางรับชำระเงินที่มีความปลอดภัยด้วยเกตเวย์ของ 2C2P, Paypal และการโอนเงินผ่านธนาคารภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยบริษัทไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมจากลูกค้า

วิธีการชำระเงินเมื่อซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ของทางเรามีดังต่อไปนี้ 

Ticket 2 Attraction pay by paypal Ticket 2 Attraction pay by transfer

วิธีการชำระเงินแบบโอนเงินผ่านธนาคาร ลุกค้าเมื่อซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถทำการโอนเงินผ่านธนาคารในกรณีที่ท่านโอนผ่านธนาคาในประเทศไทยเท่านั้น กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ท่านโอนเงินผ่านธนาคารในต่างประเทศ ใช้เวลาทำการประมาณ 3-7 วันทำการและยังมีค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น ทางผู้ซื้อสินค่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเท่านั้น หากมีการโอนเงินระหว่างประเทศ ทางบริษัทฯอาจติดปัญหาในการออกตั๋วและทำให้เกิดความล่าฃ้าในการออกตั๋วให้ลูกค้า

  •   ธนาคารกสิกร: 014-2-59961-9 (บริษัทโกลบอล คอนเนคเตอร์ จำกัด)

หลังจากที่ท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เข้าสู่ระบบ
  2. เข้าไปที่ Profile เมนู
  3. เปิด "ประวัติการจอง"
  4. ที่รายการสั่งซื้อของท่าน ให้คลิกที่ปุ่ม "ยืนยันการจ่ายเงิน"
  5. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินของท่าน
  6. เสร็จเรียบร้อย
  7. หลังจากทางเราได้รับการยืนยันการจ่ายเงินแล้ว ทางเราจะทำการตรวจสอบและส่งตั๋วกลับไปให้ทางอีเมลของท่านค่ะ