Payment Method

ช่องทางชำระเงิน

Ticket2thailand.com เปิดให้ลุกค้าผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทางรับชำระเงินที่มีความปลอดภัยด้วยเกตเวย์ของ 2C2P, Paypal และการโอนเงินผ่านธนาคารภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยบริษัทไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมจากลูกค้า

 

Ticket 2 Attraction pay by visa Ticket 2 Attraction pay by master card Ticket 2 Attraction pay by paypal Ticket 2 Attraction pay by transfer

วิธีการชำระเงินแบบโอนเงินผ่านธนาคาร ลุกค้าเมื่อซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถทำการโอนเงินผ่านธนาคารเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ผู้ซื้อสินค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเท่านั้น

หากมีการโอนเงินระหว่างประเทศหรือการฝากเงินผ่านธนาคาร ทางบริษัทฯอาจติดปัญหาในการออกตั๋วและทำให้เกิดความล่าฃ้าในการออกตั๋วให้ลูกค้า

  •   ธนาคารกสิกรไทย: 014-2-59961-9 (บจก. โกลบอล คอนเนคเตอร์)

หลังจากที่ท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เข้าสู่ระบบ
  2. เข้าไปที่ Profile เมนู
  3. เปิด "ประวัติการจอง"
  4. ที่รายการสั่งซื้อของท่าน ให้คลิกที่ปุ่ม "แจ้งการโอนเงิน"
  5. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินของท่าน พร้อมแนบใบเสร็จการโอนเงิน
  6. หลังจากทางเราได้รับการยืนยันการจ่ายเงินแล้ว ทางเราจะทำการตรวจสอบและส่งตั๋วให้ทางอีเมลของท่าน