นโยบายการยกเลิกการจองจากผลของ COVID-19

เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ลูกค้าที่จองบัตรท่องเที่ยวผ่านเว็บไซด์ www.ticket2attraction.com เพื่อเข้าใช้บริการช่วงวันที่ 26 มี.ค. - 30 เม.ย. 2564 สามารถรับสิทธิ์ดังนี้

  1. ลูกค้าทุกท่านสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ หรือเลือกเป็นยังไม่ระบุวันเดินทาง (กลับมาใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขของตั๋วนั้น) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  2. กรณีที่ทางผู้ประกอบการ หรือภาครัฐประกาศปิดสถานที่อย่างเป็นทางการ ลูกค้าสามารถขอเงินคืนได้เต็มจำนวน โดยทำการคืนเงินผ่านช่องทางที่ลูกค้าชำระเงิน
    ยกเว้นกรณีลูกค้าชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต ทางบริษัทขออนุญาตหัก 3.5% (เนื่องจากทางบัตรเครดิตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับทางบริษัทเมื่อทำการคืนเงิน)

 

ขั้นตอนการขอแสดงความจำนงในการขอยกเลิก/เลื่อนวันที่ใช้บริการ/รับเงินคืน

  • ติดต่อทางอีเมล [email protected] หรือไลน์ @ticket2attraction โดยระบุชื่อ เลขที่การจอง และความประสงค์ของท่าน
  • ทางเจ้าหน้าที่จะตอบกลับ เพื่อยืนยันสถานะคำร้องขอของท่าน ภายใน 1 วันทำการ
  • กรณีการขอรับเงินคืน ท่านจะได้คืนผ่านช่องทางที่ท่านชำระเงินเท่านั้น (บัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 3.5% จากยอดรวมทั้งหมด) และใช้เวลาดำเนินการประมาณ 45 วันทำการ